นโยบายการคืนเงิน

ความปลอดภัยของข้อมูล

ทางบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับเดียวกับธนาคารและสายการบินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทได้จัดสรรเวลา บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุด ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นการเข้ารหัสระดับสูงสุดของให้บริการมาตรฐานเดียวกับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารและสายการบิน
ทางบริษัทจะทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัว ของท่านได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด


การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูล


ปรับปรุงล่าสุด 31/7/2561