นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้ทางบริษัทดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล
ในกรณีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เป็นการเปิดเผยให้กับผู้จัดงาน หรือผู้จัดการแสดงต่าง ๆ ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการแสดงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยให้กับบริการอื่นซึ่งสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ผู้ประมวลบัตรเครดิต ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน หรือ ผู้ให้บริการอีเมล์ เป็นต้น บริษัทอาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ บริษัทจีงขอสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าท่านได้ใช้บริการกับทางบริษัทแล้ว

การเก็บรักษาข้อมูล

ทางบริษัทต้องการให้ท่านสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ทางบริษัทและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการที่ท่านกรอกไว้ให้
ท่านมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่านเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านได้ไม่ว่าทางใด


ปรับปรุงล่าสุด 31/7/2561